pozagryzać

pozagryzać (sie) – pozagryzać (pol.)

bezokolicznikpozagryzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozagryzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozagryzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozagryzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozagryzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozagryzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozagryzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozagryzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozagryzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozagryzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozagryzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozagryzaliście; żeście pozagryzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozagryzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozagryzała żech; pozagryzałach; żech pozagryzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozagryzała żeś; pozagryzałaś; żeś pozagryzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozagryzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozagryzały my; my pozagryzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozagryzałyście; żeście pozagryzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozagryzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozagryzało żech; żech pozagryzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozagryzało żeś; żeś pozagryzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozagryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozagryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozagryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozagryzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozagryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozagryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozagryzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozagryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozagryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozagryzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozagryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozagryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozagryzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozagryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozagryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozagryzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozagryzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozagryzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozagryzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozagryzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozagryzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozagryzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozagryzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozagryzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozagryzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozagryzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozagryzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozagryzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozagryzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozagryzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozagryzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozagryzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozagryzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozagryzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozagryzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozagryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozagryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozagryzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozagryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozagryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozagryzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozagryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozagryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozagryzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozagryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozagryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozagryzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozagryzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozagryrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozagryzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozagryzany
rzeczownik odczasown.pozagryzani
Rybnik

POL: pozagryzać, zagryźć więcej niż jedną sztukę zwierząt przez inne zwierzę, zwierzęta. np. przez kota, psa.

 

Koczka pozagryzala swiji małe.

Dej pozōr, co ci te psy niy pozagryzajōm tych pilōnt.

Musza wachować tych kurzōnt, bo tyn nasz kot mōg by ich wziōnś za ptoki a pozagryzać.

Podej dalij…