pozakazować

pozakazować (sie) – pozakazywać (pol.)

bezokolicznikpozakazować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozakazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozakazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozakazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozakazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozakazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozakazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozakazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozakazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozakazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozakazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozakazowaliście; żeście pozakazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozakazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozakazowała żech; pozakazowałach; żech pozakazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozakazowała żeś; pozakazowałaś; żeś pozakazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozakazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozakazowały my; my pozakazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozakazowałyście; żeście pozakazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozakazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozakazowało żech; żech pozakazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozakazowało żeś; żeś pozakazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozakazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozakazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozakazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozakazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozakazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozakazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozakazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozakazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozakazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozakazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozakazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozakazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozakazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozakazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozakazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozakazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozakazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozakazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozakazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozakazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozakazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozakazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozakazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozakazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozakazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozakazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozakazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozakazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozakazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozakazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozakazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozakazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozakazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozakazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozakazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozakazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozakazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozakazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozakazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozakazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozakazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozakazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozakazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozakazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozakazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozakazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozakazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozakazowany
rzeczownik odczasown.pozakazowani
Rybnik

POL: pozakazywać, zakazać więcej, niż jednej istocie czegoś.

 

Ôjcowie pozakazowali nōm chodzić po cimoku.

Kedyś kōmpali my sie sam we stawie, ale bezmała terazki je sam woda zmazano, tōż ôjcowie pozakazowali nōm sie sam kōmpać.

Piyrwej chodziyli my sam zbiyrać wōngel na hołda, ale tarazki tego pozakazowali.

 

Podej dalij…