pozapisować

pozapisować (sie) – pozapisywać (pol.)

bezokolicznikpozapisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozapisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozapisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozapisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozapisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozapisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozapisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozapisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozapisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozapisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozapisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozapisowaliście; żeście pozapisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozapisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozapisowała żech; pozapisowałach; żech pozapisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozapisowała żeś; pozapisowałaś; żeś pozapisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozapisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozapisowały my; my pozapisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozapisowałyście; żeście pozapisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozapisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozapisowało żech; żech pozapisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozapisowało żeś; żeś pozapisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozapisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozapisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozapisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozapisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozapisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozapisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozapisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozapisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozapisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozapisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozapisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozapisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozapisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozapisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozapisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozapisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozapisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozapisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozapisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozapisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozapisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozapisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozapisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozapisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozapisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozapisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozapisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozapisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozapisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozapisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozapisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozapisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozapisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozapisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozapisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozapisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozapisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozapisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozapisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozapisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozapisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozapisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozapisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozapisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozapisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozapisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozapisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozapisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozapisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozapisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozapisowany
rzeczownik odczasown.pozapisowani
Rybnik

 

Jo żech nas już pozapisowała na ta rajza do Warszawy bez lato.

Mioł żeś se pozapisować, co wōm rechtorka koże prziniyś na jutro.

Pozapisuj se, co mosz kupić, co zaś niy przidziesz nazod po prōznu.

Podej dalij…