wpisować

wpisować (sie) – wpisywać (pol.)

bezokolicznikwpisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpisowaliście; żeście wpisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpisowała żech; wpisowałach; żech wpisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpisowała żeś; wpisowałaś; żeś wpisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpisowały my; my wpisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpisowałyście; żeście wpisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpisowało żech; żech wpisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpisowało żeś; żeś wpisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wpisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wpisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wpisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wpisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wpisowali; bydymy wpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wpisowali; bydziecie wpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wpisowali; bydōm wpisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wpisowała; byda wpisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wpisowała; byda wpisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wpisowała; bydzie wpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wpisowały; bydymy wpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wpisowały; bydziecie wpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wpisowały; bydōm wpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wpisowało; byda wpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wpisowało; bydziesz wpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wpisowało; bydzie wpisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywpisowany
rzeczownik odczasown.wpisowani
Rybnik

 

Mōm sam heft, a wpisuja tam kożde ślōnski słowo, co mi sie spōmni.

Wpisujcie sie na ta lista, kery chce jechać do kina.

 

Podej dalij…