pozaplotać

pozaplotać (sie) – pozaplatać (pol.)

bezokolicznikpozaplotać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozaplotōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozaplotosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozaploto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozaplotōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozaplotocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozaplotajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozaplotoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozaplotoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozaplotoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozaplotali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozaplotaliście; żeście pozaplotali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozaplotali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozaplotała żech; pozaplotałach; żech pozaplotała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozaplotała żeś; pozaplotałaś; żeś pozaplotała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozaplotała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozaplotały my; my pozaplotały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozaplotałyście; żeście pozaplotały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaplotały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozaplotało żech; żech pozaplotało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozaplotało żeś; żeś pozaplotało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozaplotało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozaplotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozaplotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozaplotoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozaplotali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozaplotali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozaplotali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozaplotała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozaplotała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozaplotała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozaplotały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozaplotały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozaplotały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozaplotało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozaplotało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozaplotało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozaplotej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozaploto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozaplotejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozaplotajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozaplotoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozaplotoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozaplotoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozaplotali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozaplotali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozaplotali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozaplotała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozaplotała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozaplotała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozaplotały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozaplotały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaplotały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozaplotało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozaplotało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozaplotało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozaplotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozaplotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozaplotoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozaplotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozaplotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozaplotali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozaplotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozaplotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozaplotała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozaplotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozaplotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozaplotały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozaplotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozaplotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozaplotało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozaplotany
rzeczownik odczasown.pozaplotani
Rybnik

 

Pozaplotej te drōty tak, co kōńce niy bydōm tyczeć, kerego niy bodnōm.

Pozapotała żech ci te warkocze tak, coby sie niy rozpuściyły same te włosy.

 

Podej dalij…