pozawiōnzować

pozawiōnzować (się) – pozawiązywać (pol.)

bezokolicznikpozawiōnzować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozawiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozawiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozawiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozawiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozawiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozawiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozawiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozawiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozawiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozawiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozawiōnzowaliście; żeście pozawiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozawiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozawiōnzowała żech; pozawiōnzowałach; żech pozawiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozawiōnzowała żeś; pozawiōnzowałaś; żeś pozawiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozawiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozawiōnzowały my; my pozawiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozawiōnzowałyście; żeście pozawiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozadwiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozawiōnzowało żech; żech pozawiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozawiōnzowało żeś; żeś pozawiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozawiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozawiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozawiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozawiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozawiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozawiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozawiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozawiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozawiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozawiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozawiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozawiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozawiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozawiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozawiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozawiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozawiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozawiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozawiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozawiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozawiōnzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozawiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozawiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozawiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozawiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozawiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozawiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozawiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozawiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozawiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozawiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozawiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozawiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozawiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozawiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozawiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozawiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozawiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozawiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozawiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozawiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozawiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozawiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozawiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozawiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozawiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozawiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozawiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozawiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozawiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozawiōnzowany
rzeczownik odczasown.pozawiōnzowani
Rybnik

 

Pozawiōnzuj se te sznōrki we  strzewikach, co sie niy przewrōcisz.

Pozawiōnzujcie dobrze te miechy, co sie to na fōrze niy powysuwo.

Kery pozawiōnzowoł te szlajfki na wynzły?

Podej dalij…