pozwołować

pozwołować (sie) – pozwoływać (pol.)

bezokolicznikpozwołować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozwołuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozwołujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozwołuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozwołujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozwołujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozwołujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozwołowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozwołowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozwołowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozwołowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozwołowaliście; żeście pozwołowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozwołowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozwołowała żech; pozwołowałach; żech pozwołowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozwołowała żeś; pozwołowałaś; żeś pozwołowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozwołowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozwołowały my; my pozwołowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozwołowałyście; żeście pozwołowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozwołowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozwołowało żech; żech pozwołowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozwołowało żeś; żeś pozwołowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozwołowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozwołowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozwołowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozwołowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozwołowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozwołowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozwołowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozwołowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozwołowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozwołowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozwołowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozwołowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozwołowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozwołuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozwołuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozwołujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozwołujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozwołowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozwołowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozwołowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozwołowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozwołowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozwołowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozwołowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozwołowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozwołowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozwołowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozwołowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozwołowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozwołowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozwołowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozwołowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozwołowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozwołowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozwołowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozwołowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozwołowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozwołowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozwołowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozwołowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozwołowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozwołowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozwołowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozwołowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozwołowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozwołowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozwołowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozwołowany
rzeczownik odczasown.pozwołowani
Rybnik

POL: pozwoływać, zwołać więcej, niż jednego człowieka, zwierzę w tym samym czasie w to samo miejsce.

 

Gynś pozwołowała pilynta do gniozda, a pokryła ich pod krzidła.

Jo pozwołuja kury do kotyka, a ty zawrzij za nimi fōrtka, co zaś niy ucieczōm.

Rechtorka pozwołowała szkolorzōw z placu a zakludziyła ich do klasy.

 

Podej dalij…