pożyczać

pożyczać (sie) – pożyczyć (pol.)

bezokolicznikpożyczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pożyczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pożyczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pożyczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pożyczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pożyczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pożyczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pożyczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pożyczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pożyczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pożyczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pożyczaliście; żeście pożyczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pożyczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pożyczała żech; pożyczałach; żech pożyczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pożyczała żeś; pożyczałaś; żeś pożyczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pożyczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pożyczały my; my pożyczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pożyczałyście; żeście pożyczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pożyczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pożyczało żech; żech pożyczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pożyczało żeś; żeś pożyczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pożyczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pożyczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pożyczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pożyczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pożyczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pożyczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pożyczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pożyczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pożyczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pożyczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pożyczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pożyczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pożyczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pożyczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pożyczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pożyczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pożyczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pożyczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pożyczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pożyczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pożyczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pożyczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pożyczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pożyczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pożyczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pożyczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pożyczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pożyczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pożyczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pożyczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pożyczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pożyczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pożyczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pożyczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pożyczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pożyczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pożyczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pożyczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pożyczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pożyczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pożyczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pożyczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pożyczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pożyczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pożyczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pożyczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pożyczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pożyczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pożyczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pożyczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pożyczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pożyczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pożyczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pożyczali; bydymy pożyczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pożyczali; bydziecie pożyczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pożyczali; bydōm pożyczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pożyczała; byda pożyczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pożyczała; bydziesz pożyczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pożyczała; bydzie pożyczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pożyczały; bydymy pożyczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pożyczały; bydziecie pożyczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pożyczały; bydōm pożyczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pożyczało; byda pożyczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pożyczało; bydziesz pożyczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pożyczało; bydzie pożyczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypożyczany
rzeczownik odczasown.pożyczani
Rybnik

POL: po śląsku  występuje tylko forma „pożyczać”, jako aspekt niedokonany i dokonany, nie tak, jak po polsku, gdzie jeden raz można ‚pożyczyć”, a kilka razy „pożyczać”

 

Pożyczoł żech se łopaty ôd ciebie, za chwila ci jōm prziniesa.

Pożyczała żech 200 zł ôd mamy, na wypłata muszymy ji wrōcić.

Pożyczej mi 2 zł na cygarety, jutro ci wrōca.

Na co żeś zaś pożyczoł tymu Zigusiowi piniōndze? Dyć wiysz, że ôn ich przepije.

Ty dycko pożyczosz ta kara ôd sōmsiada, dyć kup se już tyż swoja.

 

 

Podej dalij…