prościć

prościć (sie) – prostować (pol.)

bezokolicznikprościć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.proszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prościsz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prości
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.proszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prościcie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.proszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prościōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prościōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prościōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prościyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prościyliście; żeście prościyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prościyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prościyła żech; prościyłach; żech prościyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prościyła żeś; prościyłaś; żeś prościyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prościyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prościyły my; my prościyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prościyłyście; żeście prościyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prościyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prościyło żech; żech prościyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prościyło żeś; żeś prościyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prościōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prościyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prościyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prościyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prościyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prość
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prości
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prośćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech proszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prościōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prościōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prościōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prościyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prościyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prościyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prościyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prościyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prościyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prościyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prościyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prościyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prościyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prościyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prościyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prościōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prościyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prościyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prościyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prościyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda prościōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz prościōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie prościōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy prościyli, bydymy prościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie prościyli; bydziecie prościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm prościyli; bydōm prościć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda prościyła; byda prościć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz prościyła; bydziesz prościć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie prościyła; bydzie prościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy prościyły; bydymy prościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie prościyły; bydziecie prościć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm prościyły; bydōm prościć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda prościyło; byda prościć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prościyło; bydziesz prościć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie prościyło; bydzie prościć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyproszczōny
rzeczownik odczasown.proszczyni
Rybnik

 

SI: Jo proszcza tyn drōt, a ty mi go krziwisz.

PL: Ja prostuję ten drut, a ty mi go krzywisz.

 

SI: Dzisiej proszczymy drōty, jutro bydymy wiōnzać, a we sobota chcymy betōngować.

PL: Dzisiaj prostujemy druty, jutro będziemy wiązać zbrojenie, a w sobotę chcemy betonować.

 

SI: Inksze dziołchy kryncōm włosy, a ty ich prościsz?

PL: Inne dziewczyny kręcą włosy, a ty je prostujesz?

 

Podej dalij…