przeciepnyty

przeciepnyty – przerzucony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyprzeciepnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przeciepnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przeciepnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przeciepnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przeciepnyci; przeciepnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przeciepnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przeciepnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przeciepnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przeciepnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przeciepnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przeciepnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przeciepnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przeciepnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przeciepnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przeciepnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
przeciepnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...przeciepnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przeciepnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przeciepnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przeciepnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
przeciepnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przeciepnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przeciepnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przeciepnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przeciepnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przeciepnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przeciepnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przeciepnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przeciepnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przeciepnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przeciepnytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przeciepnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przeciepnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przeciepnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przeciepnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przeciepnyci; przecienyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...przeciepnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: przerzucony, za pomocą jednego rzutu, w całości.

 

SI: Tam mosz przeciepnyto ta ruła bez płot, yno se jōm schrōń.

PL: Tam masz przerzuconą tę rurę przez płot, tylko ją sobie schowaj.

 

SI: Tepich je przeciepnyty bez klopsztanga, tōż możesz go wyklupać.

PL: Dywan jest przerzucony przez trzepak, więc możesz go wytrzpać,

 

 

Podej dalij…