przeciepowany

przeciepowany – przerzucany, zarzucany, wytykany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyprzeciepowany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przeciepowany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przeciepowano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przeciepowane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przeciepowani; przeciepowane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przeciepowane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przeciepowanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przeciepowanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przeciepowanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przeciepowanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przeciepowanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przeciepowanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przeciepowanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przeciepowanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przeciepowanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
przeciepowanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...przeciepowanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przeciepowany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przeciepowano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przeciepowane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
przeciepowanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przeciepowane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przeciepowanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przeciepowanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przeciepowanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przeciepowanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przeciepowanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przeciepowanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przeciepowanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przeciepowanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przeciepowanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przeciepowanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przeciepowany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przeciepowano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przeciepowane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przeciepowani; przeciepowane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...przeciepowane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: (1) przerzucany; (2) zarzucany, wytykany komuś, wytykany

 

SI: Roz człowiek zrobi feler, a potym cołki życi mo to przeciepowane.

PL: Raz człowiek zrobi błąd, a potem całe życie ma to wytykane.

 

SI: Wiela razy jeszcze te klamory bydōm przeciepowane z kupki na kupka, aż ich na hasiok wyciepiesz.

PL: Ile razy te rupiecie będą jeszcze przerzucane z miejsca na miejsce, zanim je na śmietnik wyrzucisz.

 

 

 

Podej dalij…