przegnyć

przegnyć (sie) – przegiąć (pol.)

bezokolicznikprzegnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przegna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przegniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przegnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przegnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przegniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przegnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przegnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przegnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przegnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przegli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przegliście; żeście przegli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przegli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przegła żech; przegłach; żech przegła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przegła żeś; przegłaś; żeś przegła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przegły my; my przegły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przegłyście; żeście przegły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przegły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przegło żech; żech przegło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przegło żeś; żeś przegło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przegło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przegnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przegnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przegnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przegli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przegli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przegli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przegła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przegła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przegła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przegły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przegły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przegły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przegło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przegło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przegło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przegnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przegnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przegnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przegnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przegnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przegnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przegnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przegli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przegli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przegli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przegła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przegła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przegła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przegły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przegły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przegły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przegło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przegło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przegło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przegnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przegnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przegnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przegli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przegli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przegli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przegła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przegła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przegła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przegły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przegły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przegły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przegło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przegło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przegło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzegnyty
rzeczownik odczasown.przegnyci
Rybnik

POL: zgiąć, przegiąć coś w przeciwną stronę

 

Ta rułka pokazuje trocha za fest na prawo, wejź jōm przegnij trocha na lewo.

Ekstra żech se ta sznōra naszykowoł do wogi, a zaś mi keryś kopnōł do tego kolika a go przegnōł.

 

Podej dalij…