przekroczać

przekroczać (sie) – przekraczać (pol.)

bezokolicznikprzekroczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekroczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekroczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekroczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekroczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekroczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekroczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekroczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekroczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekroczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekroczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekroczaliście; żeście przekroczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rzekroczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekroczała żech; przekroczałach; żech przekroczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekroczała żeś; przekroczałaś; żeś przekroczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekroczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekroczały my; my przekroczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekroczałyście; żeście przekroczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekroczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekroczało żech; żech przekroczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekroczało żeś; żeś przekroczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekroczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekroczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekroczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekroczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekroczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekroczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekroczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekroczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekroczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekroczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekroczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekroczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekroczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekroczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekroczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekroczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekroczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekroczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekroczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekroczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekroczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekroczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekroczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekroczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekroczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekroczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekroczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prekroczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekroczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekroczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekroczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekroczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekroczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekroczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekroczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekroczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekroczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekroczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekroczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekroczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekroczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekroczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekroczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekroczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekroczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekroczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekroczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekroczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekroczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekroczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przekroczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przekroczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przekroczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przekroczali; bydymy przekroczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przekroczali; bydziecie przekroczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przekroczali; bydōm przekroczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przekroczała; byda przekroczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przekroczała; bydziesz przekroczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przekroczała; bydzie przekroczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przekroczały; bydymy przekroyczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przekroczały; bydziecie przekroczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przekroczały; bydōm przekroczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przekroczało; byda przekroczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przekroczało; bydziesz przekroczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przekroczało; bydzie przekroczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekroczany
rzeczownik odczasown.przekroczani
Rybnik

 

Dej pozōr, a przekroczej te kałuże.

Prōg przekroczōm dycko piyrsze prawōm nogōm, jak wylazuja z chałupy.

 

Podej dalij…