przesznupać

przesznupać (sie) – przeszukać, przegrzebać (pol.)

bezokolicznikprzesznupać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przesznupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przesznupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przesznupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przesznupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przesznupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przesznupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przesznupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przesznupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przesznupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przesznupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przesznupaliście; żeście przesznupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przesznupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przesznupała żech; przesznupałach; żech przesznupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przesznupała żeś; przesznupałaś; żeś przesznupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przesznupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przesznupały my; my przesznupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przesznupałyście; żeście przesznupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przesznupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przesznupało żech; żech przesznupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przesznupało żeś; żeś przesznupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przesznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przesznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przesznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przesznupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przesznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przesznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przesznupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przesznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przesznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przesznupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przesznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przesznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przesznupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przesznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przesznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przesznupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przesznupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przesznupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przesznupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przesznupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przesznupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przesznupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przesznupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przesznupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przesznupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przesznupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przesznupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przesznupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przesznupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przesznupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przesznupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przesznupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przesznupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przesznupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przesznupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przesznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przesznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przesznupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przesznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przesznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przesznupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przesznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przesznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przesznupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przesznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przesznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przesznupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przesznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przesznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przesznupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzesznupany
rzeczownik odczasown.przesznupani
Rybnik
POL: przeszukać, przegrzebać czyjąś własność, bez jego zgody

 

Idź, przesznupej tatowi kapsy, możno tam mo jaki kotloki, bo jo niy mōm.

Zaś żeś mi sam przesznupoała kapsy, a wybrala te kotloki?

Pōdź, przesznupiymy tatowi szuflody, możno tam znojdymy jako cygareta.

Podej dalij…