przetkać

przetkać (sie) przepchać, przeczyścić (pol.)

bezokolicznikprzetkać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przetkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przetkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przetko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przetkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przetkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przetkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przetkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przetkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przetkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przetkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przetkaliście; żeście przetkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przetkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przetkała żech; przetkałach; żech przetkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przetkała żeś; przetkałaś; żeś przetkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przetkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przetkały my; my przetkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przetkałyście; żeście przetkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przetkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przetkało żech; żech przetkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przetkało żeś; żeś przetkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przetkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przetkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przetkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przetkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przetkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przetkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przetkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przetkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przetkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przetkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przetkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przetkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przetkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przetkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przetkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przetkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przetkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przetko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przetkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przetkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przetkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przetkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przetkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przetkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przetkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przetkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przetkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przetkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przetkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przetkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przetkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przetkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przetkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przetkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przetkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przetkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przetkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przetkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przetkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przetkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przetkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przetkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przetkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przetkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przetkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przetkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przetkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przetkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przetkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przetkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzetkany
rzeczownik odczasown.przetkani
Rybnik

POL; przepchać, przeczyścić rurę, otwór, przelot.

 

Musisz wziōnś jaki drōt a mi sam ta ruła przetkać, bo mi woda niy chce lecieć.

Przetkej mi sam ta dziura, co byda widzioł, kaj mōm tyn kabel styrczyć.

Przetkali my ruła pod mostym, tōż zarozki się woda straciyła.

 

 

Podej dalij…