przewiyź

przewiyź (sie) – przewieźć (pol.)

bezokolicznikprzewiyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przewieza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przewieziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przewiezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przewiezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przewieziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przewiezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przewiōz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przewiōz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przewiōz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przewiōźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przewiōźliście; żeście przewiōźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przewiōźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przewiōzła żech; przewiōzłach; żech przewiōzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przewiōzła żeś; przewiōzłaś; żeś przewiōzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przewiōzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przewiōzły my; my przewiōzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przewiōzłyście; żeście przewiōzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przewiōzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przewiōzło żech; żech przewiōzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przewiōzło żeś; żeś przewiōzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przewiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przewiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przewiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przewiōz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przewiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przewiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przewiōźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przewiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przewiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przewiōzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przewiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przewiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przewiōzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przewiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przewiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przewiōzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przewiyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przewiezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przewiyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przewiezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przewiōz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przewiōz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przewiōz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przewiōźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przewiōźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przewiōźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przewiōzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przewiōzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przewiōzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przewiōzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przewiōzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przewiōzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przewiōzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przewiōzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przewiōzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przewiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przewiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przewiōz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przewiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przewiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przewiōźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przewiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przewiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przewiōzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przewiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przewiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przewiōzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przewiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przewiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przewiōzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzewieziōny
rzeczownik odczasown.przewieziyni
Rybnik

 

Zaleć po kask do garażu, to cie przewieza.

Jutro weznymy trachtōr a przewiezymy te drzewo z lasa na plac.

Przewiōzla żech go kōnsek we wōzku a zarozki usnōł.

Podej dalij…