przewrōcić

przewrócić (sie) – przewrócić, upaść, odwrócić, wywrócić (pol.)

bezokolicznikprzewrōcić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przewrōca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przewrōcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przewrōci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przewrōcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przewrōcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przewrōcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przewrōciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przewrōciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przewrōciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przewrōciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przewrōciyliście; żeście przewrōciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przewrōciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przewrōciyła żech; przewrōciyłach; żech przewrōciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przewrōciyła żeś; przewrōciyłaś; żeś przewrōciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przewrōciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przewrōciyły my; my przewrōciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przewrōciyłyście; żeście przewrōciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przewrōciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przewrōciyło żech; żech przewrōciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przewrōciyło żeś; żeś przewrōciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przewrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przewrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przewrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przewrōciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przewrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przewrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przewrōciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przewrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przewrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przewrōciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przewrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przewrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przewrōciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przewrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przewrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przewrōciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przewrōć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przewrōci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przewrōćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przewrōcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przewrōciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przewōciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przewrōciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przewrōciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przewrōciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przewrōciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przewrōciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przewrōciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przewrōciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przewrōciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przewrōciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przewrōciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przewrōciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przewrōciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przewrōciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przewrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przewrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przewrōciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przewrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przewrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przewrōciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przewrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przewrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przewrōciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przewrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przewrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przewrōciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przewrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przewrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przewrōciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzewrōcōny
rzeczownik odczasown.przewrōcyni
Rybnik

POL: (1) przewrócić się; (2) wywrócić coś stojącego; (3) odwrócić na druga stronę.

 

Dej pozōr, co sie niy przewrōcisz do tego marasu.

Niy przewrōć starce tego kwietnika.

Pōdź, przewrōcymy tyn serwet na drugo strōna, bo sam je jakiś flek.

Pōdź, pudymy przewrōcić te siano, we dwōjka bydzie warciyj.

 

 

 

Podej dalij…