przikazować

przikazować (sie) – nakazywać (pol.)

bezokolicznikprzikazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przikazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przikazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przikazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przikazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przikazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przikazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przikazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przikazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przikazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przikazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przikazowaliście; żeście przikazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przikazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przikazowała żech; przikazowałach; żech przikazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przikazowała żeś; przikazowałaś; żeś przikazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przikazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przikazowały my; my przikazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przikazowałyście; żeście przikazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przikazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przikazowało żech; żech przikazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przikazowało żeś; żeś przikazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przikazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przikazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przikazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przikazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przikazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przikazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przikazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przikazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przikazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przikazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przikazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przikazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przikazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przikazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przikazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przikazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przikazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przikazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przikazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przikazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przikazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przikazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przikazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przikazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przikazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przikazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przikazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przikazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przikazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przikazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przikazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przikazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przikazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przikazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przikazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przikazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przikazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przikazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przikazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przikazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przikazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przikazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przikazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przikazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przikazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przikazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przikazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przikazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przikazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przikazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przikazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przikazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przikazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przikazowali; bydymy przikazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przikazowali; bydziecie przikazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przikazowali; bydōm przekazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przikazowała; byda przikazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przikazowała; bydziesz przikazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przikazowała; bydzie przikazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przikazowały; bydymy przikazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przikazowały; bydziecie przikazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przikazowały; bydōm przikazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przikazowało; byda przikazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przikazowało; bydziesz przikazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przikazowało; bydzie przikazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzikazowany
rzeczownik odczasown.przikazowani
Rybnik

POL: nakazywać, głównie dziecku, co ma zrobić, albo, czego mu nie wolno zrobić

 

Przikoż mu, że mo prziś zarozki po szkole dudōm , a niy smykać sie pōł dnia.

Mama mi dycko przikazowała, ze ô dziesiōntej musza być w dōma z muzyki.

Podej dalij…