puknyć

puknyć (sie) – pęknąć (pol.)

bezokolicznikpuknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pukna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pukniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.puknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.puknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pukniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.puknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.puknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.puknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.puknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pukli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pukliście; żeście pukli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pukli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pukła żech; pukłach; żech pukła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pukła żeś; pukłaś; żeś pukła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pukła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pukły my; my pukły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pukłyście; żeście pukły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pukły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pukło żech; żech pukło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pukło żeś; żeś pukło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pukło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech puknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś puknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł puknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pukli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pukli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pukli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pukła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pukła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pukła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pukły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pukły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pukły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pukło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pukło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pukło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . puknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech puknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.puknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech puknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. puknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. puknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.puknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pukli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pukli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pukli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pukła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pukła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pukła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pukły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pukły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pukły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pukło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pukło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pukło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych puknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś puknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by puknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pukli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pukli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pukli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pukła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pukła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pukła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pukły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pukły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pukły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pukło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pukło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pukło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypuknyty
rzeczownik odczasown.puknyci
Rybnik

 

Ta woda ci za fest wrała, tōż krupniok puknōł a krupy sie rozpłynyły we wodzie.

Dyć ty za chwila pukniesz, jak bydziesz tela jod.

 

Podej dalij…