rechtorka

rechtorka – nauczycielka (pol.); die Lehrerin (ger.); učitelka (cz.); female teacher (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rechtorka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rechtorki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rechtorce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rechtorka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rechtorkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rechtorce
Wołacz l. poj. Ty…rechtorko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rechtorki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rechtorek; rechtorkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rechtorkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rechtorki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rechtorkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rechtorkach
Wołacz l. mn. Wy…rechtorki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Rechtorka kozała sie nōm nuczyć na dzisiej wiersza na spamiynć.

Jutro mōmy iś ze rechtorkōm na film do kina.

 

Podej dalij…