reż

reż – żyto (pol.); der Roggen (Gattung) (ger.); Žito (cze.); Secale, rye (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…reż
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rże
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rży
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…reż
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rżōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rży
Wołacz l. poj. Ty…rżo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rże
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rżōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rżōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rże
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rżami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rżach
Wołacz l. mn. Wy…rże
Przimiotnik (jaki? czyj?)rżanny

 

SI: Za młodu niy jedyn synek gōniōł  sie we rży z dziołchōm.
PL: W młodości niejeden chłopak gonił się z dziewczyną w życie.

SI: Latoś rże wartko zdrzelōm, tōż hned żniwa bydōm.
PL: W tym rok żyta szybko dojrzewają, więc niedługo będą żniwa.

SI: Wejź kotucz, a trza zawiyź miech ze rżōm do sōmsiada, co jōm zeszrōtuje.
PL: Weź taczkę i trzeba zawieźć worek żyta do sąsiada, żeby go ześrutować.

 

 

Podej dalij…