robić

robić (sie) – robić, pracować (pol.)

bezokolicznikrobić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.robia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.robisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.robi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.robiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.robicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.robiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.robiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.robiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.robiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.robiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.robiyliście; żeście robiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.robiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.robiyła żech; robiyłach; żech robiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.robiyła żeś; robiyłaś; żeś robiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.robiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..robiyły my; my robiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. robiyłyście; żeście robiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.robiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.robiyło żech; żech robiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.robiyło żeś; żeś robiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.robiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech robiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś robiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł robiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my robiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście robiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli robiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech robiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś robiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była robiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my robiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście robiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były robiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech robiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś robiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było robiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech robi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech robiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. robiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. robiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.robiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.robiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. robiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.robiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.robiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
robiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.robiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. robiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.robiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.robiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. robiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.robiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.robiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych robiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś robiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by robiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my robiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście robiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by robiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych robiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś robiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by robiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my robiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście robiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by robiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych robiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś robiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by robiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda robiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz robiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie robiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy robiyli; bydymy robić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie robiyli; bydziecie robić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm robiyli; bydōm robić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda robiyła; byda robić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz robiyła; bydziesz robić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie robiyła; bydzie robić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy robiyły; bydymy robić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie robiyły; bydziecie robić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm robiyły; bydōm robić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda robiyło; byda robić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz robiyło; bydziesz robić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie robiyło; bydzie robić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrobiōny
rzeczownik odczasown.robiyni
Rybnik

 

Jo robia na grubie, tōż mōm ksiōnżka na wōngel

Jo żech kedyś robiōł tako szajba, możno jeszcze jōm kajś mōm.

Niy rōb nic tymu kotu.

Moja baba robi we sklepie, je sprzedowaczkōm.

Podej dalij…