rok

rok – spódnica (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…roka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…roku
Wołacz l. poj. Ty…roku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…roki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…roki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rokach
Wołacz l. mn. Wy…roki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Siednij se tak, aż se tego roka niy pognieciesz.

PL: Usiądź sobie tak, żebyś sobie tej spódnicy nie pogniotła.

 

SI: Kaj ty sie to wybiyrosz w takim piyknym  roku?

PL: Gdzie ty się to wybierasz w takiej ładnej spódnicy?

 

Podej dalij…