rōmplować

rōmplować (sie) – hałasować; rozrabiać (pol.)

bezokolicznikrōmplować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rōmpluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rōmplujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rōmpluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rōmplujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rōmplujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rōmplujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rōmplowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rōmplowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rōmplowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rōmplowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rōmplowaliście; żeście rōmplowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rōmplowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rōmplowała żech; rōmplowałach; żech rōmplowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rōmplowała żeś; rōmplowałaś; żeś rōmplowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rōmplowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rōmplowały my; my rōmplowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rōmplowałyście; żeście rōmplowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rōmplowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rōmplowało żech; żech rōmplowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rōmplowało żeś; żeś rōmplowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rōmplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rōmplowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rōmplowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rōmplowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rōmplowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rōmplowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rōmplowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rōmplowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rōmplowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rōmplowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rōmplowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rōmplowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rōmplowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rōmplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rōmplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rōmplowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rōmpluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rōmpluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rōmplujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rōmplujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rōmplowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rōmplowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rōmplowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rōmplowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rōmplowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rōmplowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rōmplowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rōmplowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rōmplowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rōmplowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rōmplowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rōmplowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rōmplowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rōmplowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rōmplowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rōmplowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rōmplowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rōmplowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rōmplowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rōmplowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rōmplowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rōmplowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rōmplowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rōmplowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rōmplowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rōmplowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rōmplowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rōmplowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rōmplowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rōmplowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rōmplowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rōmplowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rōmplowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rōmplowali; bydymy rōmplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rōmplowali; bydziecie rōmplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rōmplowali; bydōm rōmplować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rōmplowała; byda rōmplować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rōmplowała; bydziesz rōmplować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rōmplowała; bydzie rōmplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rōmplowały; bydymy rōmplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rōmplowały; bydziecie rōmplować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rōmplowały; bydōm rōmplować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rōmplowało; byda rōmplować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rōmplowało; bydziesz rōmplować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rōmplowało; bydzie rōmplować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrōmplowany
rzeczownik odczasown.rōmplowani
Rybnik

 

Cōż to tam tak rōmplujecie, dyć mi sam za chwila gipsdeka na łeb sleci.

Niy rōmplujcie tak, bo dzieci śpiōm.

 

 

Podej dalij…