rozwiōnzać

rozwiōnzać (sie) – rozwiązać (pol.)

bezokolicznikrozwiōnzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozwiōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozwiōnżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozwiōnże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozwiōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozwiōnżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozwiōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozwiōnzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozwiōnzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozwiōnzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozwiōnzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozwiōnzaliście; żeście rozwiōnzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozwiōnzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozwiōnzała żech; rozwiōnzałach; żech rozwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozwiōnzała żeś; rozwiōnzałaś; żeś rozwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozwiōnzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozwiōnzały my; my rozwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozwiōnzałyście; żeście rozwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozwiōnzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozwiōnzało żech; żech rozwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozwiōnzało żeś; żeś rozwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozwiōnzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozwiōnzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozwiōnzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozwiōnzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziwiōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziwiōnże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozwiōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozwiōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozwiōnzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozwiōnzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozwiōnzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozwiōnzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozwiōnzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozwiōnzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozwiōnzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozwiōnzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozwiōnzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozwiōnzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozwiōnzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozwiōnzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozwiōnzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozwiōnzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozwiōnzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozwiōnzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. -. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozwiōnzany
rzeczownik odczasown.rozwiōnzani
Rybnik

 

Niy poradza rozwiōnzać tej krziżōwki, bo mi dwa słowa brakły.

Dej pozōr, bo ci sie sznurka we strzewiku rozwiōnzała.

 

 

Podej dalij…