rozwiōnzować

rozwiōnzować (sie) – rozwiązywać (pol.)

bezokolicznikrozwiōnzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozwiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozwiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozwiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozwiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozwiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozwiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozwiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozwiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozwiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozwiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozwiōnzowaliście; żeście rozwiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozwiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozwiōnzowała żech; rozwiōnzowałach; żech rozwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozwiōnzowała żeś; rozwiōnzowałaś; żeś rozwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozwiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozwiōnzowały my; my rozwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozwiōnzowałyście; żeście rozwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozwiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozwiōnzowało żech; żech rozwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozwiōnzowało żeś; żeś rozwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozwiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozwiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozwiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozwiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozwiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozwiōnzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozwiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozwiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozwiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozwiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozwiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozwiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozwiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozwiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozwiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozwiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozwiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozwiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozwiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozwiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozwiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozwiōnzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozwiōnzowali; bydymy rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozwiōnzowali; bydziecie rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozwiōnzowali; bydōm rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozwiōnzowała; byda rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozwiōnzowała; bydziesz rozwiōnzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozwiōnzowała; bydzie rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozwiōnzowały; bydymy rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozwiōnzowały; bydziecie rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozwiōnzowały; bydōm rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozwiōnzowało; byda rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozwiōnzowało; bydziesz rozwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rozwiōnzowało; bydzie rozwiōnzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozwiōnzowany
rzeczownik odczasown.rozwiōnzowani
Rybnik

 

We cugu rozwiōnzuja krziżōwki, coby mi sie niy mierzło.   (cz: mier-zło)

Te sznurki we strzewikach sztyjc mi sie rozwiōnzujōm

Podej dalij…