ściana

ściana – ściana (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ściana
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ściany
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ścianie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ściana
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ścianōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ścianie
Wołacz l. poj. Ty…ściano
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ściany
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ścianōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ścianōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ściany
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ścianami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ścianach
Wołacz l. mn. Wy…ściany
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy ôpiyrej sie ô ta ściana, bo jōm ściaprzesz.

PL: Nie opieraj się o tę ścianę, bo ją ubrudzisz.

 

SI: Połōż te strzewiki tam pod ścianōm.

PL: Postaw te buty tam pod ścianą.

 

SI: Szrank muszymy postawić sam przi ścianie.

PL: Szafę musimy postawić tutaj przy ścianie.

Podej dalij…