seryjo

seryjo – seria (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…seryjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…seryje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…seryji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…eryjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...seryjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…seryji
Wołacz l. poj. Ty…seryjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…seryje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…seryjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…seryjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…seryje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…seryjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…seryjach
Wołacz l. mn. Wy…bateryje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Podziwej sie na paczce na nōmera, czy to je ta sama seryjo, aże te flizy niy bydōm inksze.

PL: Popatrz na numer na paczce, czy jest tota sama seria, żeby te płytki nie były inne.

 

SI: Bezmała zaś majōm puszczać we telewizorze tyn stary film ze seryje ô Zorro .

PL: Podobno mają znowu puszczać w telewizji ten stary film z serii o Zorro.

Podej dalij…