siyrpiyń

siyrpiyń – sierpień (pol.); der August (ger.); srpen (cze.); August (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…siyrpiyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…siyrpnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…siyrpniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…siyrpiyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...siyrpniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…siyrpniu
Wołacz l. poj. Ty…siyrpniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…siyrpnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…siyrpniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…siyrpniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…siyrpnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…siyrpniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…siyrpniach
Wołacz l. mn. Wy…siyrpnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)siyrpniowy

 

We siyrpniu wybiyrōmy sie nad morze, na wczasy.

Piytnostego sierpnia je świynto, tōż chca sie wybrać kaj do gōrōw.

We siyrpniu mo mōj synek urodziny.

Podej dalij…