śmierć

śmierć – śmierć (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…śmierć
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…śmierci
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mierci
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…śmierć
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...śmierciōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…śmierci
Wołacz l. poj. Ty…śmiercio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…śmierci
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…śmierci
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śmierciōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…śmierci
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…śmierciami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…śmierciach
Wołacz l. mn. Wy…śmierci
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Po śmierci starzika wziyni my starki do sia.

PL: Po śmierci dziadka wzięliśmy babcię do siebie.

 

SI: Ôn w dōma niy usiedzi, bydzie chyba robiōł do samej śmierci.

PL: On w domu nie usiedzi, będzie chyba pracował do samej śmierci.

 

SI: Ô śmierci niy ma co błoznować.

PL: O śmierci nie ma co żartować.

 

 

Podej dalij…