sośniczka

sośniczka – sosna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sośniczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sośniczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sośniczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sośniczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sośniczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sośniczce
Wołacz l. poj. Ty…sośniczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sośniczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sośniczkōw; sośniczek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sośniczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sośniczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sośniczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sośniczkach
Wołacz l. mn. Wy…sośniczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Latoś możno kupiymy se chojinka ze śośniczki. Niy ma tako piykno, ale jegły z nij tak niy ôblatujōm.

PL: W tym roku kupimy sobie może choinkę sosnową. Nie jest taka ładna, ale igły z niej tak nie opadają.

 

SI: Tam na tej sośniczce siedzi dziyndzioł, słyszysz go, jak klupie?

PL: Tam na tej sośnie siedzi dzięcioł, słyszysz go, jak stuka?

 

SI: Wiater nōm sam ôtok ôbalōł staro sośniczka, tōż musieli my jōm porznyć na drzwo.    (cz: por-znyć)

PL: Wiatr nam tutaj niedawno wywrócił starą sosnę, więc musieliśmy ją pociąć na drewno.

 

Podej dalij…