straszyć

straszyć (sie) – straszyć (pol.)

bezokolicznikstraszyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.strasza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.straszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.straszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.straszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.straszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.straszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.straszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.straszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.straszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.straszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.straszyliście; żeście straszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.straszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.straszyła żech; straszyłach; żech straszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.straszyła żeś; straszyłaś; żeś straszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.straszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..straszyły my; my straszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. straszyłyście; żeście straszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.straszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.straszyło żech; żech straszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.straszyło żeś; żeś straszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.straszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech straszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś straszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł straszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my straszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście straszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli straszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech straszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś straszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była straszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my straszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście straszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były straszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech straszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś straszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było straszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . strosz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech straszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stroszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech straszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. straszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. straszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.straszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.straszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. straszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.starszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.straszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
straszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.straszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. straszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.straszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.straszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. straszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.straszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.straszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych straszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś straszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by straszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my straszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście straszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by straszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych straszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś straszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by straszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my straszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście straszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by straszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych straszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś straszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by straszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda straszōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz straszōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie straszōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy straszyli; bydymy straszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie straszyli; bydziecie straszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm straszyli, bydōm straszyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda straszyła; byda straszyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz straszyła; bydziesz straszyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie straszyła; bydzie straszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy straszyły; bydymy straszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie straszyły; bydziecie straszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm straszyły; bydōm straszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda straszyło; byda straszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz straszyło; bydziesz straszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie straszyło; bydzie straszyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystraszōny
rzeczownik odczasown.straszyni
Rybnik

 

Niy strosz mie boi dostana hercszlagu.

Dochtōr mie sztyjc straszy, że mōm przestać kurzić, a sōm bezmała ćmi paczka na dziyń.

Niy chodź w nocy bez kerchō, bo tam straszy.

 

Podej dalij…