szczyrkōwka

szczyrkōwka – grzechotka, zabawka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szczyrkōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szczyrkōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szczyrkōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szczyrkōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szczyrkōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szczyrkōwce
Wołacz l. poj. Ty…szczyrkōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szczyrkōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szczyrkówek; szczyrkōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szczyrkōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szczyrkōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szczyrkōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szczyrkōwkach
Wołacz l. mn. Wy…szczyrkōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dyć, dej mu jako szczyrkōwka, możno sie zabawi, a przestanie płakać.

PL: Daj mu jakąś grzechotkę, może się zabawi i przestanie płakać.

 

SI; Ôna niy uśnie inakszy, yno przi tej szczyrkōwce.

PL: Ona nie zaśnie inaczej, tylko przy tej grzechotce.

Podej dalij…