szewek

szewek – szew (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szewek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szewka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szewkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szewek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szewkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szewku
Wołacz l. poj. Ty…szewku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szewki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szewkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szewkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szewki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szewkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szewkach
Wołacz l. mn. Wy…szewki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Galoty mi sie prujōm na szewku.

PL: Spodnie prują mi się na szwie.

 

SI: Ôbrōć ta kecka szewkym na bok.

PL: Odwrōć tę spódnicę szwem do boku.

 

SI: Te szewki musisz rozbiglować.

PL: Te szwy musisz rozprasować.

 

Podej dalij…