szmata

szmata – ścierka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmata
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmaty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmacie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmata
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmatōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmacie
Wołacz l. poj. Ty…szmato
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szmaty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmatōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmatōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmaty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmatami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmatach
Wołacz l. mn. Wy…szmaty
Przimiotnik (jaki? czyj?)szmacianny

 

SI: Jak mi sam bydziesz deptoł po tej mokrej delōwce, to dostaniesz szmatōm po łepie.

PL: Jeżeli będziesz mi tutaj chodził po tej mokrej podłodze, to dostaniesz ścierką po łbie.

 

SI: Prziniyś szmata a powyciyrej sam ta rozloto woda.

PL: Przynieś ścierkę i powycieraj tutaj tę rozlaną wodę.

 

 

Podej dalij…