szporobliwie

szporobliwie – oszczędnie (pol.)

 

PL: Używej tych szrubōw tak szporobliwie, co nōm ich niy braknie.

PL: Używaj tych śrub tak oszczędnie, żeby nam ich nie zabrakło.

 

SI: Podlywej ta zegrōdka szporobliwie, bo woda je drogo.

PL: Podlewaj ten ogrōdek oszczędnie, bo woda jest droga.

 

Podej dalij…