sztryndzić


sztryndzić (sie) – upiększać ? (pol.)

bezokoliczniksztryndzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sztryndza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sztryndzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sztryndzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sztryndzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sztryndzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sztryndzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sztryndziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sztryndziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sztryndziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sztryndziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sztryndziyliście; żeście sztryndziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sztryndziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sztryndziyła żech; sztryndziyłach; żech sztryndziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sztryndziyła żeś; sztryndziyłaś; żeś sztryndziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sztryndziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sztryndziyły my; my sztryndziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sztryndziyłyście; żeście sztryndziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sztryndziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sztryndziyło żech; żech sztryndziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sztryndziyło żeś; żeś sztryndziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sztryndziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sztryndziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sztryndziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sztryndziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sztryndziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sztryndziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sztryndziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sztryndziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sztryndziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sztryndziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sztryndziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sztryndziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sztryndziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sztryndziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sztryndziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sztryndziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sztryndź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sztryndzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sztryndźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sztryndzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sztryndziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sztryndziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sztryndziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sztryndziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sztryndziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sztryndziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sztryndziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sztryndziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sztryndziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sztryndziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sztryndziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sztryndziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sztryndziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sztryndziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sztryndziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sztryndziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sztryndziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sztryndziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sztryndziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sztryndziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sztryndziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sztryndziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sztryndziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sztryndziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sztryndziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sztryndziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sztryndziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sztryndziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sztryndziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sztryndziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sztryndziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sztryndziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sztryndziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sztryndziyli; bydymy sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sztryndziyli; bydziecie sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sztryndziyli; bydōm sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sztryndziyła; byda sztryndzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sztryndziyła; bydziesz sztryndzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sztryndziyła; bydzie sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sztryndziyły; bydymy sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sztryndziyły; bydziecie sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sztryndziyly; bydōm sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sztryndziyło; byda sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sztryndziyło; bydziesz sztryndzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sztryndziyło; bydzie sztryndzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysztryndzōny
rzeczownik odczasown.sztryndzyni
Rybnik

 

U Mandrelōw bydzie, mi sie zdo, latoś weseli, kej tak sztryndzōm przi tej chałupie.

Kaj ty sie to wybiyrosz, że sie tak sztryndzisz?

 

Podej dalij…