sztympel

sztympel – stempel, pieczątka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztympel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztympla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztymplowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztympel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztymplym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztymplu
Wołacz l. poj. Ty…sztylu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztymplu
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztymplōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztymplōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztymple
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztymplami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztymplach
Wołacz l. mn. Wy…sztymple
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Co tam je za sztympel, skōnd je te pismo?

PL: Co tam jest za pieczątka, skąd jest ten list?

 

SI: Podziwej sie na sztympel, kedy było te pismo posłane?

PL: Popatrz na tę pieczątkę, kiedy ten list był wysłany?

Podej dalij…