szwiger

szwiger – teść (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szwiger
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwigra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwigrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szwigra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szwigrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szwigrze
Wołacz l. poj. Ty…szwigrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szwigry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwigrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwigrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szwigrōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szwigrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szwigrach
Wołacz l. mn. Wy…szwigry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Szwigry majōm latoś złote weseli.

PL: Teściowie będą obchodzić w bieżącym roku złote wesele.

 

SI: Brakło mi cygaretōw, a sklep je zawrzyty, tōż musioł żech ôd szwigra pożyczać.

PL: Zabrakło mi papierosów, a sklep zamknięty, więc musiałem pożyczyć od teścia.

 

SI: Jutro rano musza jechać ze szwigrym do dochtora.

PL: Jutro rano muszę jechać z teściem do lekarza.

 

 

Podej dalij…