truć

truć (sie) – truć (pol.)

bezokoliczniktruć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.truja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.trujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.truje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.trujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.trujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.trujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.truł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.truł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.truł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.truli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.truliście; żeście truli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.truli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.truła żech; trułach; żech truła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.truła żeś; trułaś; żeś truła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.truła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..truły my; my truły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. trułyście; żeście truły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.truły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.truło żech; żech truło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.truło żeś; żeś truło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.truło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech truł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś truł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł truł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my truli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście truli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli truli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech truła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś truła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była truła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my truły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście truły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były truły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech truło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś truło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było truło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . truj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech truje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.trujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech trujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. truł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. truł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.truł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.truli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. truli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.truli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.truła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
truła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.truła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. truły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.truły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.truły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. truło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.truło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.truło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych truł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś truł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by truł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my truli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście truli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by truli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych truła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś truła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by truła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my truły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście truły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by truły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych truło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś truło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by truło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda truł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz truł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie truł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy truli; bydymy truć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie truli; bydziecie truć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm truli; bydōm truć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda truła; byda truć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz truła; bydziesz truć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie truła; bydzie truć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy truły; bydymy truć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie truły; bydziecie truć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm truły; bydōm truć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda truło; byda truć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz truło; bydziesz truć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie truło; bydzie truć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytruty
rzeczownik odczasown.truci
Rybnik

 

Sōmsiod hajcuje sam jakimiś szmatami, a tak nas truje, choćby nas chcioł ôtruć.

Niy pyrskej już tych tōmatōw, bo wszyscy nas trujōm, to już ty nas niy truj.

 

Podej dalij…