trzinoście

trzinoście – trzynaście (pol.); dreizehn (ger.); třináct (cze.); thirteen (eng.)

liczebnik głōwnytrzinoście
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... trzinostu; trzinoście
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...trzinoście
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...trzinostu; trzinoście
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...trzinoście
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... trzinostu; trzinoście
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
trzinoście
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
trzinostu; trzinoście
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... trzinoscie
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...trzinostōma; trzinoście
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...trzinoście
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...trzinostu; trzinoście
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...trzinoście
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...trzinostu; trzinoście
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...trzinoście
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)trzinosty
liczebnik wielokrotny (wiela?)-

 

To już je trziności lot, jak my sam byłi ôstatni roz.

Bojka ô trzinoście kurzōntkach

Do kōmōnie szlo nas trzinoście dzieci.

 

 

 

Podej dalij…