tynyć

tynyć  – tonąć (pol.)

bezokoliczniktynyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.tyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.tynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tynōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tynōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.tynōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.tynyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.tynyliście; żeście tynyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.tynyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.tynyła żech; tynyłach; żech tynyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.tynyła żeś; tynyłaś; żeś tynyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.tynyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..tynyły my; my tynyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. tynyłyście; żeście tynyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.tynyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.tynyło żech; żech tynyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.tynyło żeś; żeś tynyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.tynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rynōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście tynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli tynyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech tynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś tynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była tynyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my tynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście tynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były tynyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech tynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś tynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było tynyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . tyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech tynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.tyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tynōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tynōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tynōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.tynyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. tynyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.tynyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.tynyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tynyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.tynyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. tynyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.tynyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.tynyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. tynyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.tynyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.tynyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tynōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my tynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście tynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by tynyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych tynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś tynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by tynyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my tynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście tynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by tynyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych tynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś tynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by tynyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tynōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tynōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tynōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy tynyli; bydymy tynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie tynyli; bydziecie tynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm tynyli; bydōm tynyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda tynyła; byda tynyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz tynyła; bydziesz tynyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie tynyła; bydzie tynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy tynyły; bydymy tynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie tynyły; bydziecie tynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm tynyły; bydōm tynyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda tynyło: byda tynyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz tynyło; bydziesz tynyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie tynyło; bydzie tynyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.tynyci
Rybnik

 

Jo niy wlazuja do głymbokij ody, bo bych zarozki tynōł.

Bezmała jakoś łōdka tynie na morzu, ale ludzie zdōnzyli pozbiyrać na inksze szify.

Po deszczu tynymy sam dycko pod kostki w marasie.

 

 

Podej dalij…