uciyc

uciyc (sie) – uciec,  zbiec (pol.)

bezokolicznikuciyc
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uciecza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ucieczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uciecze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ucieczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ucieczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ucieczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uciyk żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uciyk żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uciyk
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uciykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uciykliście; żeście uciykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uciykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uciykła żech; uciykłach; żech uciykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uciykła żeś; uciykłaś; żeś uciykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uciykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uciykły my; my uciykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uciykłyście; żeście uciykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uciykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uciykło żech; żech uciykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uciykło żeś; żeś uciykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uciyk
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uciykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uciykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uciykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uciykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uciycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uciecze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uciyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ucieczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uciyk bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uciyk byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uciyk by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uciykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uciykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uciykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uciykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uciykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uciykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uciykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uciykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uciykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uciykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uciykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uciykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uciyk
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uciykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uciykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uciykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uciykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyucieczōny
rzeczownik odczasown.ucieczyni
Rybnik

 

Bezmała zaś jakichś dwōch chacharōw uciykło ze heresztu.

Jako zaś te kury uciykły z tego kotyka?

Uciycz yno, co cie niy poleja.

Tyn kōniec ci jakoś uciyk na prawo.

 

Podej dalij…