uśmiychać sie

uśmiychać sie – uśmiechać się; mieć ochotę (pol.)

bezokolicznikuśmiychać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uśmiychōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uśmiychosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uśmiycho sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uśmiychōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uśmiychocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uśmiychajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uśmiychoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uśmiychoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uśmiychoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uśmiychali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uśmiychaliście sie; żeście sie uśmiychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uśmiychali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uśmiychała żech sie; uśmiychałach sie; żech sie uśmiychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uśmiychała żeś sie; uśmiychałaś sie; żeś sie uśmiychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uśmiychała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uśmiychały my sie; my sie uśmiychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uśmiychałyście sie; żeście sie uśmiychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uśmiychały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uśmiychało żech sie; żech sie uśmiychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uśmiychało żeś sie; żeś sie uśmiychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uśmiychało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie uśmiychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie uśmiychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie usmiychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie uśmiychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie uśmiychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie uśmiychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie uśmiychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie uśmiychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie uśmiychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie uśmiychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie uśmiychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie uśmiychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie uśmiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie uśmiychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie uśmiychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uśmiychej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie uśmiycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uśmiychejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie uśmiychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uśmiychoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uśmiychoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uśmiychoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uśmiychali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uśmiychali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uśmiychali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uśmiychała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uśmiychała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uśmiychała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uśmiychały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uśmiychały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uśmiychały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uśmiychało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uśmiychało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uśmiychało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie uśmiychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie uśmiychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie uśmiychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie uśmiychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie uśmiychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie uśmiychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie uśmiychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie uśmiychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie uśmiychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie uśmiychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie uśmiychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie uśmiychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie uśmiychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie uśmiychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie uśmiychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie uśmiychoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie uśmiychoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie uśmiychoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie uśmiychali; bydymy sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie uśmiychali; bydziecie sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie uśmychali; bydōm sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie śmiychała; byda sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie uśmiychała; bydziesz sie uśmiychać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie uśmiychała; bydzie sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie uśmiychały; bydymy sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie uśmiychały; bydziecie sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie usmiychały; bydōm sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie uśmiychało; byda sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie uśmiychało; bydziesz sie uśmiychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie uśmiychało; bydzie sie uśmiychać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.uśmiychani sie
Rybnik

POL: (1) uśmiechać się; (2) mieć ochotę

 

Mie sie to niy uśmiycho, stować ô piōntej rano.

Cōż tyn cudzy chłop sie tak dō mie uśmiycho?

 

 

Podej dalij…