wandrus

wandrus – wędrowiec, włóczęga (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wandrus
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wandrusa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wandrusowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wandrusa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wandrusym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wandrusie
Wołacz l. poj. Ty…wandrusie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wandrusy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wandrusōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wandrusōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wandrusōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…wandrusami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wandrusach
Wołacz l. mn. Wy…wandrusy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Z niego to je taki wandrus, co by sztyjc po świecie wandrowoł.

PL: Z niego jest taki wędrowiec, który wędrowałby ciągle po świecie.

 

SI: Ôtok zaś sam jakiś wandrusy sie po wsi smykały.

PL : Ostanio znowu tutaj jacyś wędrowcy włóczyli się po wsi.

 

SI: Kaj żeś to zaś bōł ty wandrusie cały dziyń?

PL: Gdzie to znowu byłeś ty wędrowco cały dzień?

 

 

 

Podej dalij…