ważny

ważny – ważny (pol.)

przymiotnikważny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ważny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ważno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ważne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ważni; ważne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ważne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ważnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ważnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ważnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ważnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ważnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ważnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ważnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ważnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ważnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ważnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ważnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ważny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ważno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ważne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ważnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ważne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ważnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ważnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ważnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ważnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ważnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ważnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ważnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ważnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ważnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ważnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ważny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ważno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ważne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ważni; ważne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ważne
stop. wyższy przymiotn.. ważniejszy
przysłówek (jak? jako?)-

 

Ale tyś je ważny, choćby maga we myjlzupie.

Tyn bilet mosz wazny do kōńca miesiōnca.

Jo mōm moji prawo jazdy niyważne, tōż musza iś do urzyndu go zmiynić.

Podej dalij…