wichlyra

wichlyra – oszustka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wichlyra
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wichlyry
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wichlyrze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wichlyra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wichlyrōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wichlyrze
Wołacz l. poj. Ty…wichlyro
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wichlyry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wichlyrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wichlyrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wichlyry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wichlyrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wichlyrach
Wołacz l. mn. Wy…wichlyry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: To je staro wichlyra, ônej sie musisz sztyjc na rynce dziwać.

PL: To jest stara oszustka, jej musisz patrzeć ciągle na ręce.

 

SI: Zanknij dźwiyrze, a niy puszczej żodnego, bo zaś sam bezmała jakoś wichlyra po wsi łazi.

PL: Zamknij drzwi na klucz i nie wpuszczaj nikogo. bo znowu tutaj podobno jakaś oszustka chodzi po wsi.

 

SI: Z takōm wichlyrōm interesy niy zrobisz.

PL: Z taką oszustką interesu nie zrobisz.

Podej dalij…