winkel

winkel – kąt, kątownik, narożnik, róg, zakręt (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…winkel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…winkla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…winklowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…winkel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...winklym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…winklu
Wołacz l. poj. Ty…winklu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…winkle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…winklōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…winklōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…winkle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…winklami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…winklach
Wołacz l. mn. Wy…winkle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

POL: (1) kąt; (2) kątownik; (3) narożnik; (4) róg; (5) zakręt

 

SI: Mosz to sam winkel, bo jakoś mi sie to zdo z winkla?

PL: Masz to tutaj kąt prosty, bo jakoś mi się to wydaje z ukosa?

 

SI: Musza wziōnś pora winklōw a poszwajsować klota tymu psowi, bo je strach  puszczać go na plac.

PL: Muszę wziąć kilka kątowników i zespawać kojec dla tego psa, bo strach wypuszczać go na podwórko.

 

SI: Tam za winklym stoji kara, idź a se jōm prziwiyź.

PL: Tam za rogiem stoi taczka, idź i przywieź ją sobie.

 

SI: Dej pozōr na tym kole, jak jedziesz na tym winklu, aż sie niy roztrzaśniesz.

PL: Uważaj na tym rowerze, kiedy jedziesz na tym zakręcie, żeby się nie rozbić.

 

SI: Sam przi ôknach trza winkle pozakłodać, jak to bydziesz gipsowoł.

PL: Tutaj przy oknach trzeba kątowniki osadzić w czasie gipsowania.

 

SI: Dej pozōr, bo tam za winklym radzi stojōm policjanty a chytajōm.

PL: Uważaj, bo tam za zakrętem stoją chętnie policjanci i zatrzymują.

 

SI: Wejź se winkel a se nacechuj, aż urzniesz prosto ta deska.       (cz: ur-zniesz)

PL: Weź sobie kątownik i zaznacz, żeby uciąć prosto tę deskę

 

 

 

 

Podej dalij…