winszować

winszować (sie) – życzyć, składać życzenia (pol.); wünschen (ger.); přát (cz.); wish (eng.)

bezokolicznikwinszować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.winszuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.winszujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.winszuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.winszujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.winszujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.winszujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.winszowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.winszowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.winszowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.winszowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.winszowaliście; żeście winszowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.winszowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.winszowała żech; winszowałach; żech winszowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.winszowała żeś; winszowałaś; żeś winszowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.winszowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..winszowały my; my winszowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. winszowałyście; żeście winszowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.winszowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.winszowało żech; żech winszowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.winszowało żeś; żeś winszowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.winszowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech winszowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś winszowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł winszowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my winszowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście winszowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli winszowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech winszowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś winszowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była winszowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my winszowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście winszowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były winszowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech winszowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś winszowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było winszowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . winszuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wnszuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.winszujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech winszujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. winszowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. winszowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.winszowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.winszowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. winszowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.winszowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.winszowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
winszowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.winszowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. winszowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.winszowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.winszowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. winszowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.winszowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.winszowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych winszowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś winszowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by winszowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my winszowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście winszowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by winszowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych winszowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś winszowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by winszowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my winszowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście winszowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by winszowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych winszowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś winszowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by winszowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda winszowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz winszowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie winszowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy winszowali; bydymy winszować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie winszowali; bydziecie winszować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm winszowali; bydōm winszować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda winszowała; byda winszować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz winszowała; bydziesz winszować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie winszowała; bydzie winszować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy winszowały; bydymy winszować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie winszowały; bydziecie winszować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm winszowały; bydōm winszować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda winszowało; byda winszować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz winszowało; bydziesz winszować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie winszowało; bydzie winszować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywinszowany
rzeczownik odczasown.winszowani
Rybnik

 

Winszuja ci dużo zdrowio skuli urodzin.

Starzikowi winszowali my „dwiesta  lot”, bo sto już je bezmała za mało.

Poradzisz winszować na Nowy Rok?

Podej dalij…