włazić

włazić (sie) – wchodzić (pol.)

bezokolicznikwłazić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.właża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.włazisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.włazi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.włażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.włazicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.włażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.właziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.właziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.właziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.właziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.właziyliście; żeście właziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.właziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.właziyła żech; właziyłach; żech właziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.właziyła żeś; właziyłaś; żeś właziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.właziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..właziyły my; my właziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. właziyłyście; żeście właziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.właziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.właziyło żech; żech właziyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.właziyło żeś; żeś właziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.właziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech właziół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś właziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł właziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my właziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście właziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli właziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech właziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś właziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była właziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my właziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście właziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były właziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech właziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś właziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było właziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . właź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech włazi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.właźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech włażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. właziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. właziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.właziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.właziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. właziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.właziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.właziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
właziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.właziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. właziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.właziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.właziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. właziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.właziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.właziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych właziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś właziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by właziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my właziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście właziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by właziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych właziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś właziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by właziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my właziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście właziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by właziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych właziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś właziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by właziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda właziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz właziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie właziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy właziyli; bydymy włazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie właziyli; bydziecie włazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm właziyli; bydōm włazić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda właziyła; byda włazić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz właziyła; bydziesz włazić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie właziyła; bydzie włazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy właziyły; byfymy włazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie właziyły; bydziecie włazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm właziyły; bydōm włazić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda właziyło; byda włazić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz właziyło; bdziesz włazić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie właziyło; bydzie włazić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywłażōny
rzeczownik odczasown.włażyni
Rybnik

 

Jo tak wysoko niy właża, bo sie boja.

Ty właź piyrszy, bo mie je gańba.

Właźcie a niy luftujcie.

 

Podej dalij…